Faleminderit zgjodhët partneritetin me ne!

Ne besojmë se çdo familje duhet ketë një vend sigurtë ku mund kërkojë ndihmë dhe

mbështetje ditë vështira dhe për këtë arsye kërkojmë tërësisht mbështetjen tuaj.

Çdo dhurim, sado i vogël qoftë ai, ndihmon tjetërsimin e standardit jetesës familjeve

vendin tonë.

  • prekurit nga tërmeti;
  • Mbështetje për prindër me fëmijë me nevoja veçanta;
  • Mbështetje për veja/ve ose familjet kanë humbur fëmijë;
  • Rindërtim familjesh dhe komunitetesh me themele forta;

Ju lutem specifikoni shumën dhe projektin cilin dëshëroni dhuroni sipas kutive

poshtë:

Buletini ynë!

5 euro në muaj

50 euro në muaj

10 euro në muaj

20 euro në muaj