Vijmë së shpejti!

Profamilja është një organizatë joqeveritave, e regjistruar në vitin 2018, por që fillimet e veta i ka në vitin 2017, si lëvizje vullnetare prindërish dhe bashkëshortësh për të fuqizuar familjen si agjent transformimi shoqëror.

Përmes shërbimeve këshillimore familjare dhe programeve të zhvillimit komunitar, Profamilja synon forcimin e familjes në tre komponentë, në atë shoqëror, ekonomik dhe shpirtëror.

Vetëm përmes familjeve të fuqizuara, komunitetet nevojtare në fshat dhe qytet mund të restaurojnë identitetin e dhënë nga Perëndia dhe të shijojnë plotësinë e jetës.